Poliüretan Reçineler

Poliüretan Reçineler

Poliüretan Reçineler

Poliol ve Izosiyanatlar arasında belli oran ve sıcaklıkta karışımın ekzotermik bir reaksiyonla kabarması sonucu Poliüretanlar PU oluşur. Polyester polyol bazlı poliüretan köpüklerin termal stabiliteleri ve yanmazlık özellikleri vardır.Rijit ürünlerin üretimine uygun olup, kırılgan bir yapıya sahip değildirler. Isı etkisiyle meydana gelen genleşmelere bağlı reaksiyon sonucu kalıpta tamamen dolgu sağlanır.

 Poliüretan Reçineler
 Poliüretan Reçineler
 Poliüretan Reçineler
 Poliüretan Reçineler

Poliüretan Reçinelerin Kullanım Alanları

  • Mobilye aksesuarları üretimi
  • Ayakkabı taban üretimi
  • Kalıp Yapımı
  • Prototip modellerin yapımında gün geçtikçe artan oranlarda başarıyla kullanılmaktadır.

Poliüretan köpükler Kullanım Alanları

  • Bileşen A – Poliol
  • Bileşen B – Izosiyanat.

olamak üzere iki komponentli yapıya sahiptirler.

Poliüretan köpükleri kullanırken ortam ısısının uygun olmasına dikkat edilmelidir. Soğuk ortamlarda ve kalıpların istenilen sıcaklıkta olmaması halinde reaksiyon gelişmeyeceği veya yavaş gelişeceği için döküm kalitesi bozulabilir. Kullanılan ürün ve karışım oranına bağlı olarak Sert-Yarı Sert yada Yumuşak malzemeler elde edilebilir.

 Poliüretan Reçineler

Tahta Taklidi Sistemleri, dekoratif amaçlı ürünlerde ahşap görünümü verebilmek için şişmeyen veya farklı yoğunluklarda (100 kg/m3 – 600 kg/m3) şişen ürün grubudur. Reaksiyon esnasında düşük ısı oluşumu (<85C0) nedeniyle kalıp ömürleri daha uzun sürelidir.

Poliüretan Reçineler Hakkında, Bilgilendirelim İstermisiniz?